Tak mało jest dzisiaj głębokich słów, które mają głębokie znaczenie i odzwierciedlenie w czynach. Wdzięczność jest istotna chociażby z tego powodu, że rodzi wdzięczność i powoduje, że ktoś może poczuć się pozytywnie napędzany, pobudzany do dalszych dobrych działań.