Najbardziej zajęci ludzie mają najwięcej wolnego czasu– przysłowie angielskie

Mamy mamy taką samą ilość czasu każdego dnia do wykorzystania. Czy miałeś wrażenie, że najwięcej zrobiłeś wtedy kiedy byłaś najbardziej zajęty?