Dotychczas w tym wieku nigdzie nie wyjeżdżałem. Dorośli uważali, że byłem na to wszystko za młody. A może były tego inne powody? Jakby nie było, to na ten obóz wędrowny pojechałem i bardzo mi się podobało.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading