Jako, że chodziłem do klasy sportowej czasami dziewczyny też wyjeżdżały na zawody sportowe. Ich wyjazdy powodowały ciszę na lekcjach 🙂 A mówili, że to chłopcy broją 🙂

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading