Mewa czy rybitwa? To to samo? Okazuje się, że nie. Są między nimi znaczne różnice – chociażby w wielkości albo kształcie dzioba czy też kolorze. Czy można dokarmiać ptaki nad brzegiem morza? Nie wiem. Teraz takie restrykcje na różnych frontach życia.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading