No i nastał ten moment kiedy wracamy do cyklicznych zajęć. Czas do szkoły, do pracy po urlopach… Pewna stabilizacja jest wskazana.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading