Być może każdy z nas dojdzie do podobnego wniosku, jaką cechę można osiągnąć dzięki temu przysłowiu polskiemu. Dawanie i branie to codzienne, ludzkie zachowania. Obie te czynności mogą sprawić, że nasze życie może być dużo lepsze a nawet radośniejsze. Czy wolimy dawać, czy brać?