Kowal bezskrzydły, czyli tramwajarz – jak jest też inaczej nazywany. Sam kowal rzadko staje się łupem dla innych zwierząt, gdyż jest wstrętny w smaku – jak donosi Wikipedia.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading