W jakiej mierze na skalę kraju nie przestrzegamy obostrzeń dotyczących covid-19 to tego nie wiem, ale wiem to, co widzę i to zostało w krótkim materiale wideo przedstawione.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading