Pomarańczowy kolor koguta staje się stałym wyposażeniem szkolnych, klasowych i domowych dyskotek. To robiło wrażenie. Co jeszcze robiło wrażenie? O tym w nagraniu głosowym.

Mój komentarz głosowy

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading