Jeździł nim fikcyjny porucznik Borewicz i prawdą jest, że posiadać takie auto w swoim gospodarstwie, to było coś!

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading