Każdy pragnie jakiejś wolności i chwil, w których może to być sam ze sobą i uporządkować to, co dotychczas przeżył i osiągnął albo nie osiągnął.