O oczach mówi się, że palą się. Dopóki się palą, dopóty człowiek żyje. A jak się palą, to ładnie wyglądają. To narząd bardzo kolorowy, jeśli mogę tak to określić. Nie zauważamy go u siebie, ale on wiele mówi.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading