Często widzimy ogłoszenia, że coś nam zginęło albo ktoś nam zginął… A tutaj Rysiu się znalazł… Super, że ktoś podaje info zwrotne.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading