Czy mogą być stare zdjęcia z Gdyni skoro to młode miasto? Okazuje się, że tak. Dziś fragment jednego takiego zdjęcia.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading