Fajny werset znalazłem czytając Biblię. To przekład Biblii Gdańskiej. Patrz werset 7.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading