Czy wiecie, że najniższa odnotowana temperatura powierzchni śniegu −98,6 °C została zmierzona 22 lipca 2004 roku w najwyższych partiach lądolodu antarktycznego? Tak podaje Wikipedia. To nieoficjalny rekord. Temperatura została zmierzona zdalnie.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading