Słowność w życiu ma duże znaczenie. Czasami od tego czynnika zależy to, czy ktoś będzie nadawał się na naszego przyjaciela.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading