Wnioski z tego przysłowia mogą być całkiem inne, niż te, które są nagrane w pliku dźwiękowym 🙂

Drzewo

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading