Jako pieszy również mam okazję obserwować otaczający mnie ruch i stwierdzam, że niektóre pojazdy za szybko jeżdżą nawet w obszarze zabudowanym. A przecież warto pamiętać, że w ruchu pieszym czy samochodowym często w grę wchodzi czyjeś życie i poszanowanie dla niego.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading