Ze Szkocji nie tylko whisky jest dobra (choć to pewnie sprawa gustu). Dziś przysłowie dla tych, którzy nie zawsze doświadczają dobra w swoim życiu.