Mówi się że przysłowia to jest mądrością narodu i rzeczywiście każdy naród ma jakieś swoje przysłowia. Dziś przysłowie norweskie.

Bóg karze nie człowieka, ale grzech.

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading