To przysłowie ma wydźwięk podobny do innego przysłowia, które dobrze znamy i pewnie je na myśli mamy.