Biedakowi brakuje wielu rzeczy, skąpcowi wszystkich– przysłowie polskie

Czy w myśl tego przysłowia chciałbyś być biedakiem, czy skąpcem? Odpowiedź każdy sam musi znaleźć chcąc wybrać pod swoim kątem jakąś osobę z tego przysłowia.