W jakie dni i w jakich godzinach otwarta? Jeśli nie potrafisz odpowiedzieć, to znaczy, że może dawno tam nie byłeś 🙂

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading