Bez głowy żyć można, bez brzucha nie. Wracam po krótkiej przerwie.