Mini kumulacja baszt. Jak wyglądał szkic a jak brzmi produkt końcowy? Wszystko to jest na stronie do zobaczenia po przesunięciu pionowej kreski. Czy jest komentarz głosowy? Z pewnością tak!

Baszty i kamienica – mój komentarz głosowy

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading