Mateusza

Od 3 czerwca 2024 czytam Ewangelię wg Mateusza.

Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7