Kreski Krasowskiego wracają. Co było dla mnie inspiracją do narysowania tej wieżyczki? O tym więcej w nagraniu głosowym, które jest dostępne na stronie internetowej.

Nagranie głosowe

Discover more from www.krasowskiadam.pl

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading